MĘTNOŚĆ

ITC 880 Inline Turbidity Control

Miernik ITC 880 ITC precyzyjnie wykrywa mętność cieczy.

Pomiar następuje bezpośrednio w strumieniu cieczy. Zmętnienie można wyświetlić jako stężenie w ppm lub stężenie substancji stałych w g / l.

Pomiar opiera się na transmisji światła, która jest przeprowadzana wiązką światła podczerwonego emitowanego przez diodę LED o określonej długości fali 880 nm.

Ze względu na wybraną wyższą długość fali bliskiej podczerwieni w porównaniu do światła widzialnego system ITC niezawodnie wykrywa stężenie ciał stałych niezależnie od koloru mierzonego medium.

Miernik ITC został zaprojektowany jako czujnik wkręcany z gwintem 1/2 cala. Ze względu na kontakt z agresywnymi i ścieralnymi mediami zainstalowane okno szafirowe jest w stanie z łatwością wytrzymać ekstremalne warunki pracy.

Różne długości ścieżki optycznej (OPL) zapewniają idealne dopasowanie do wymaganego zakresu i rozdzielczości pomiaru.