GĘSTOŚĆ

Optymalna i bezpieczna kontrola procesu produkcyjnego wymaga precyzyjnej i szybkiej informacji z wynikami pomiaru parametrów procesowych. Kontrolowanie stężenia roztworów jest czynnikiem ułatwiającym prowadzenie poszczególnych etapów procesu technologicznego i kontroli produkcji w wielu branżach przemysłu.

Oznaczenie zawartości suchej substancji metodą bezpośrednią, przez suszenie znanej porcji cieczy do uzyskania stałej masy próbki bywa stosowane wyłącznie w warunkach laboratoryjnych; jest długotrwałe, pracochłonne i ze względu na możliwość wystąpienia w czasie suszenia pirolizy składników nie zawsze dokładne. Znacznie prostsze, szybsze i nadające się do zautomatyzowania, są metody pośrednie, polegające na pomiarze jakiejś wielkości fizycznej skorelowanej ze stężeniem suchej substancji.

Oferowane przez mierniki opierają swoje działanie na metodach pośrednich.

Znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach i monitorują stężenie wszystkich rodzajów cieczy. Posiadamy gotowe już rozwiązania dla wielu branż.

Konstrukcja mierników pomiarowych dostosowana jest do aplikacji i umożliwia zabudowę na różnych średnicach rurociągu lub na zbiornikach.
Nasi inżynierowie dokonują doboru aparatury do zadanej aplikacji.

 

 

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami i wybierz interesujący Cię produkt

Mikrofalowy miernik gęstości μ-ICC 2.45

Miernik μ-ICC 2.45 jest urządzeniem pomiarowym służącym do ciągłego pomiaru stężenia suchej substancji w roztworze lub mieszaninie.

Przyrząd prowadzi ciągły pomiar wykorzystując technologię transmisji mikrofalowej między nadajnikiem i odbiornikiem sygnału.

Bazując na właściwościach dielektrycznych produktu referencyjny sygnał mikrofalowy jest absorbowany przez wolne molekuły wody zawarte w mierzonym produkcie.

Sygnał referencyjny zestawiony z sygnałem po przejściu przez medium o zmienionej charakterystyce charakteryzuje się zmiennymi parametrami przesunięcia fazowego oraz tłumienia będącego odwzorowaniem prędkości rozchodzenia się fali.

Z pomocą powyższych informacji skalkulowane zostają wartości zawartości wody w medium, zawartości suchej substancji lub gęstości.

Dla powodzenia instalacji istotnym krokiem jest dobór odpowiedniej geometrii miernika aby siła sygnału referencyjnego była wystarczająca do prowadzenia stabilnego pomiaru.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu oferujemy najlepszy dobór geometrii sensorów do zadanej aplikacji.

Najnowszy miernik μ-ICC 2.45 kompakt zbudowany na bazie ponad 20-letniego doświadczenia jest najwyższym obecnie standardem technicznym technologii mikrofalowej na świecie.

Miernik gęstości TOF μ-ICC 1500 w technologii pomiaru prędkości dźwięku w roztworze

Miernik μ-ICC 1500 TOF jest urządzeniem pomiarowym służącym do ciągłego pomiaru stężenia suchej substancji w roztworze.

Urządzenie jest połączeniem kompaktowej konstrukcji z wysokim standardem techniki TOF (time-of-flight) w aparaturze kontrolno-pomiarowej.

Pomiar opiera się na transmisji pulsu, które przemieszczają się przez strumień produktu. Czas, w którym puls dociera do odbiornika nazywamy czasem lotu (time-of-flight).

Każde medium ma inne właściwości fizyczne, które wpływają na czas transmisji. Dzięki tym właściwościom i proporcjonalności czasu przebycia pulsu do gęstości produktu możliwe jest obliczenie stężenia mierzonego produktu.

Wysłany puls musi być wystarczająco silny, aby całkowicie pokonać drogę od nadajnika do odbiornika.