MF 3000 służy do pomiaru ilości materiałów stałych w metalowych rurociągach w przeciętnym zakresie od kilku kg/h do wielu t/h. Wszystkie proszki, pyły, płatki czy granulaty mogą zostać w sposób powtarzalny zmierzone. MF 3000 nadaje się do pomiarów online w rurociągach pneumatycznych lub pozostałych. Zasada pomiaru opiera się na fizycznej zasadzie efektu Dopplera. Sensor mikrofalowy nadbudowuje sobie przy tym homogeniczne pole mikrofalowe. Przetransportowana przez rurociąg część materiału odbija mikrofalę, która zostaje ponownie zarejestrowana przez sensor. Poprzez rejestrację zmiany amplitudy i frekwencji podczas przebiegu pomiaru zostaje
wyznaczona ilość materiału.

Sprzężenie pomiaru z procesem następuje w sposób prosty i kosztowo korzystny poprzez naspawane króćce, do których zostaje przykręcony sensor, który jednocześnie staje się również boczną ścianką rurociągu. Sensor jest połączony z transmiterem, który dysponuje sygnałem 4-20 mA jak również przyłączem RS 232. Uruchomienie następuje z pomocą notebooka i dostarczonego softwaru. Kalibracja urządzenia jest prosta i zostaje dokonana na podstawie ilości referencyjnej.

Przekonujące zalety urządzenia to:

- pomiar inline bez wagi
- prosta instalacja i uruchomienie
- prosta kalibracja
- zabudowa czujnika w połączeniu z mierzonym medium
- nastawna czułość sensora
- długookresowa stabilność

materiały informacyjne (311 kb)

  Notech Services, Pokrzywnica 10, 63 140 Dolsk, tel.: +48 602 128 019, fax: +48 61 284 33 31, info@notechservices.pl
design by: artflash agencja interaktywna