Wilgotność materiałów jest ważnym parametrem, który silnie wpływa na jakość produktów oraz zasadniczo oddziałuje na gospodarkę produkcyjną. Urządzenie HUMY 2000 jest niezawodnym narzędziem wykorzystywanym w procesach kontroli wilgotności ciał stałych oraz regulacji procesów produkcyjnych.

Do instalacji pomiaru nadają się zarówno taśmociągi, przenośniki ślimakowe jak i zbiorniki i rurociągi.

Poprzez kompaktowy sensor pomiarowy instalacja może odbyć się w sposób prosty i korzystny. Przy pomiarze zostaje zmierzona w zakresie fali o wysokiej częstotliwości stała dielektryczna oraz wysokiej częstotliwości tłumienie materiału. Doświadczenia w pomiarze umożliwiają prostą i szybką kalibrację jak i wysoką dokładność aż do 0,1%. Sonda pomiarowa przekazuje dane elektronicznie. Czyni to przekazywanie danych pomiaru bezpiecznymi i umożliwia instalację sensora od jednostki centralnej w odległości do 1000 m. Na wyświetlaczu zostają przedstawione analogowo i elektronicznie wyniki pomiaru.

Oto niektóre zalety urządzenia:

Zawartość wilgotności resztkowej ma decydujące znaczenie dla wagi, aromatu, konsystencji oraz możliwości magazynowania produktów. Pomiar wilgotności HUMY 2000 pozwala sterować tymi kryteriami i je kontrolować. Zastosowanie HUMY 2000 do pomiaru wilgotności resztkowej w suszarniach pomaga minimalizować zużycie energii.

Dzięki niskiemu zużyciu energii, jak również optymalnym warunkom prowadzenia procesów, np: dodawanie wody lub pary do urządzeń mieszających, możliwe są duże oszczędności kosztów.

Niski nakład energii i małe zużycie wody gwarantują przyjazną środowisku produkcję.

materiały informacyjne (270 kb)

  Notech Services, Pokrzywnica 10, 63 140 Dolsk, tel.: +48 602 128 019, fax: +48 61 284 33 31, info@notechservices.pl
design by: artflash agencja interaktywna