MF 3000 służy do pomiaru ilości materiałów stałych w metalowych rurociągach w przeciętnym zakresie od kilku kg/h do wielu t/h. Wszystkie proszki, pyły, płatki czy granulaty mogą zostać w sposób powtarzalny zmierzone. MF 3000 nadaje się do pomiarów online w rurociągach pneumatycznych lub pozostałych. Zasada pomiaru opiera się na fizycznej zasadzie efektu Dopplera. Sensor mikrofalowy nadbudowuje sobie przy tym homogeniczne pole mikrofalowe. Przetransportowana przez rurociąg część materiału odbija mikrofalę, która zostaje ponownie zarejestrowana przez sensor. Poprzez rejestrację zmiany amplitudy i frekwencji podczas przebiegu pomiaru zostaje
wyznaczona ilość materiału.

Sprzężenie pomiaru z procesem następuje w sposób prosty i kosztowo korzystny poprzez naspawane króćce, do których zostaje przykręcony sensor, który jednocześnie staje się również boczną ścianką rurociągu. Sensor jest połączony z transmiterem, który dysponuje sygnałem 4-20 mA jak również przyłączem RS 232. Uruchomienie następuje z pomocą notebooka i dostarczonego softwaru. Kalibracja urządzenia jest prosta i zostaje dokonana na podstawie ilości referencyjnej.

Przekonujące zalety urządzenia to:

- pomiar inline bez wagi
- prosta instalacja i uruchomienie
- prosta kalibracja
- zabudowa czujnika w połączeniu z mierzonym medium
- nastawna czułość sensora
- długookresowa stabilność

materiały informacyjne (311 kb)Wilgotność materiałów jest ważnym parametrem, który silnie wpływa na jakość produktów oraz zasadniczo oddziałuje na gospodarkę produkcyjną. Urządzenie HUMY 2000 jest niezawodnym narzędziem wykorzystywanym w procesach kontroli wilgotności ciał stałych oraz regulacji procesów produkcyjnych.

Do instalacji pomiaru nadają się zarówno taśmociągi, przenośniki ślimakowe jak i zbiorniki i rurociągi.

Poprzez kompaktowy sensor pomiarowy instalacja może odbyć się w sposób prosty i korzystny. Przy pomiarze zostaje zmierzona w zakresie fali o wysokiej częstotliwości stała dielektryczna oraz wysokiej częstotliwości tłumienie materiału. Doświadczenia w pomiarze umożliwiają prostą i szybką kalibrację jak i wysoką dokładność aż do 0,1%. Sonda pomiarowa przekazuje dane elektronicznie. Czyni to przekazywanie danych pomiaru bezpiecznymi i umożliwia instalację sensora od jednostki centralnej w odległości do 1000 m. Na wyświetlaczu zostają przedstawione analogowo i elektronicznie wyniki pomiaru.

Oto niektóre zalety urządzenia:

Zawartość wilgotności resztkowej ma decydujące znaczenie dla wagi, aromatu, konsystencji oraz możliwości magazynowania produktów. Pomiar wilgotności HUMY 2000 pozwala sterować tymi kryteriami i je kontrolować. Zastosowanie HUMY 2000 do pomiaru wilgotności resztkowej w suszarniach pomaga minimalizować zużycie energii.

Dzięki niskiemu zużyciu energii, jak również optymalnym warunkom prowadzenia procesów, np: dodawanie wody lub pary do urządzeń mieszających, możliwe są duże oszczędności kosztów.

Niski nakład energii i małe zużycie wody gwarantują przyjazną środowisku produkcję.

materiały informacyjne (270 kb)

  Notech Services, Pokrzywnica 10, 63 140 Dolsk, tel.: +48 602 128 019, fax: +48 61 284 33 31, info@notechservices.pl
design by: artflash agencja interaktywna