Notech Services jest przedsiębiorstwem współpracującym z uznanymi dostawcami urządzeń pomiarowych dla przemysłu. Obszarem działania przedsiębiorstwa jest dostawa kompletnych systemów pomiarowych dla przemysłu. Czerpiąc z własnych, wieloletnich doświadczeń oraz doświadczeń naszych partnerów dostarczamy optymalne rozwiązanie pomiarowe dla wielu branż.

Dzięki Notech Services otrzymują Państwo specjalne rozwiązania również dla szczególnie trudnych problemów. Ścisła współpraca naszych inżynierów z naszymi kooperantami owocuje doborem indywidualnych rozwiązań dla naszych klientów. Rozwiązania te często stanowią podstawę dla długiej współpracy.

Od pomysłu do gotowego wyrobu – wszystko od doświadczonych dostawców – to sprawdzona zasada Notech Services. Wszystkie wyroby są udoskonalane pod względem wydajności i funkcjonowania według najostrzejszych kryteriów, aż osiągną wymagane parametry. Korzyści z naszej pracy osiągają klienci na całym świecie.

Również w przyszłości Notech Services wraz z partnerami stawia na innowacje i „świadomy krok naprzód”. Poprzez wiele unikalnych, nowych opracowań oraz współpracę z coraz szerszym gronem specjalistów z różnych branż możemy oferować naszym klientom coraz doskonalsze wyroby oraz coraz lepsze rozwiązania dla wielu branż.

  Notech Services, Pokrzywnica 10, 63 140 Dolsk, tel.: +48 602 128 019, fax: +48 61 284 33 31, info@notechservices.pl
design by: artflash agencja interaktywna